Production Manager

 

Mr. İbrahim ERKAYA 

E-Mail: ibrahim@apaydinmutfak.com

Tel: + 90 545 693 99 33